witenglish-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 4.

Օգտատեր: witenglish Գրանցվեք witenglish-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
07/06/2011 不治 [zh] 不治-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不只 [zh] 不只-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不止 [zh] 不止-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不知天高地厚 [zh] 不知天高地厚-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不知所终 [zh] 不知所终-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不知所云 [zh] 不知所云-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不知所措 [zh] 不知所措-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不知死活 [zh] 不知死活-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不知进退 [zh] 不知进退-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不知凡几 [zh] 不知凡几-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不知不觉 [zh] 不知不觉-ի արտասանություն -1 քվեներ
07/06/2011 不支 [zh] 不支-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不正之风 [zh] 不正之风-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不争 [zh] 不争-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不振 [zh] 不振-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不折不扣 [zh] 不折不扣-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不怎么样 [zh] 不怎么样-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不择手段 [zh] 不择手段-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不赞一词 [zh] 不赞一词-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不在话下 [zh] 不在话下-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不约而同 [zh] 不约而同-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不虞 [zh] 不虞-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不由自主 [zh] 不由自主-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不由得 [zh] 不由得-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不用 [zh] 不用-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
07/06/2011 不翼而飞 [zh] 不翼而飞-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不亦乐乎 [zh] 不亦乐乎-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不义之财 [zh] 不义之财-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不以为意 [zh] 不以为意-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/06/2011 不以为然 [zh] 不以为然-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

We are a language education organization from China. I hope we can help you. Here's our website: www.witenglish.com. We always recruit part-time teachers from all over the globe who can speak English clearly and fluently to teach our learners online to speak English. No matter where you are, how old you are, only if you can speak English well and you can surf the internet conveniently, you can get a good part-time job here and well paid. You can visit our website and check the details and contact us. Or directly send me email with attached audio or video to show you can speak English well. My email box: tiger@witenglish.com, it can receive any email that's not bigger than 50M.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Չինաստան

witenglish-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 5.641 (231 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 3.799

Քվեներ: 351 քվեներ

Այցելություններ: 322.339


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 115

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 73