whatthe-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: whatthe Գրանցվեք whatthe-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
30/08/2012 选举权 [yue] 选举权-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 选举权 [hak] 选举权-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 选举权 [zh] 选举权-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 选举 [yue] 选举-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 科学 [hak] 科学-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 民主 [hak] 民主-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 选票 [hak] 选票-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 选票 [yue] 选票-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 选票 [zh] 选票-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 贪官 [hak] 贪官-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 贪官 [yue] 贪官-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 贪官 [zh] 贪官-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 医院 [yue] 医院-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 医院 [hak] 医院-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 学校 [hak] 学校-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 学校 [yue] 学校-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 [yue] 将-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 [yue] 揭-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 [yue] 寻-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 [yue] 卓-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 [yue] 强-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 伦敦 [yue] 伦敦-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 周星驰 [yue] 周星驰-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 周华健 [yue] 周华健-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 周华健 [zh] 周华健-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 谭咏麟 [zh] 谭咏麟-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 谭咏麟 [hak] 谭咏麟-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 奥巴马 [yue] 奥巴马-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 历史 [yue] 历史-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 长城 [yue] 长城-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

born in 1986, speak Hakka, Cantonese, Manderin and some English. contact info:zhuquanfeng2@qq.com

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Չինաստան

whatthe-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 238 (1 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 167

Քվեներ: 5 քվեներ

Այցելություններ: 25.815


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 969

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.196