whatthe-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 5.

Օգտատեր: whatthe Գրանցվեք whatthe-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
31/08/2012 哥哥 [hak] 哥哥-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 妈妈 [hak] 妈妈-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 爸爸 [hak] 爸爸-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 彩绘 [hak] 彩绘-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 彩绘 [zh] 彩绘-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 色彩 [hak] 色彩-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 颜色 [hak] 颜色-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 青色 [hak] 青色-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 黄色 [hak] 黄色-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 紫色 [hak] 紫色-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 蓝色 [hak] 蓝色-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 红色 [hak] 红色-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 和平 [hak] 和平-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 绿色 [yue] 绿色-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 绿色 [hak] 绿色-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 痛苦 [yue] 痛苦-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 痛苦 [hak] 痛苦-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 快乐 [yue] 快乐-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 快乐 [hak] 快乐-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 亿 [yue] 亿-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2012 亿 [zh] 亿-ի արտասանություն -1 քվեներ
31/08/2012 亿 [hak] 亿-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 歌曲 [yue] 歌曲-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 机制 [yue] 机制-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 生命 [yue] 生命-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 [yue] 胡-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 腐败 [hak] 腐败-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 腐败 [zh] 腐败-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 贿赂 [zh] 贿赂-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2012 投票 [yue] 投票-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

born in 1986, speak Hakka, Cantonese, Manderin and some English. contact info:zhuquanfeng2@qq.com

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Չինաստան

whatthe-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 238 (1 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 167

Քվեներ: 5 քվեներ

Այցելություններ: 25.733


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 968

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.196