victoradiaz-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: victoradiaz Գրանցվեք victoradiaz-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
05/10/2012 Díaz [es] Díaz-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 Víctor [es] Víctor-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 permeado [es] permeado-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 doce [es] doce-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 reutilizado [es] reutilizado-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 osmolaridad [es] osmolaridad-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 hipertónica [es] hipertónica-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 hipertónico [es] hipertónico-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 etílico [es] etílico-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 descrita [es] descrita-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 aleatoriamente [es] aleatoriamente-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 Desalinización [es] Desalinización-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 conductividad [es] conductividad-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 mencionada [es] mencionada-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 reutilizando [es] reutilizando-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/10/2012 reutilizada [es] reutilizada-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Born in Mexico City and lived there for 30 yrs. then move to the US

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Մեքսիկա

victoradiaz-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 16

Ավելացրած բառեր: 0

Այցելություններ: 4.007


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: n/a

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10.386