verticordia-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: verticordia Գրանցվեք verticordia-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
06/03/2010 Bostonian [en] Bostonian-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
03/03/2010 slithery [en] slithery-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2010 homemaker [en] homemaker-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2010 outfox [en] outfox-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
01/03/2010 womanhood [en] womanhood-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2010 fluttery [en] fluttery-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
01/03/2010 technobabble [en] technobabble-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2010 jiggle [en] jiggle-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/03/2010 enlivening [en] enlivening-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/12/2009 snowglobe [en] snowglobe-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
25/11/2009 dingbat [en] dingbat-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2009 seasoning [en] seasoning-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2009 cornstarch [en] cornstarch-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2009 gingerbread [en] gingerbread-ի արտասանություն 2 քվեներ
23/11/2009 photocopy [en] photocopy-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2009 halftone [en] halftone-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/11/2009 crosshatch [en] crosshatch-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2009 crunchy [en] crunchy-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2009 threadbare [en] threadbare-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
07/11/2009 nutmeg [en] nutmeg-ի արտասանություն 1 քվեներ
07/11/2009 metallic [en] metallic-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
07/11/2009 glimmer [en] glimmer-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/11/2009 knelt [en] knelt-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
31/10/2009 Barnstable [en] Barnstable-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
31/10/2009 Scituate [en] Scituate-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
31/10/2009 Billerica [en] Billerica-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/10/2009 Haverhill [en] Haverhill-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
31/10/2009 shrunken [en] shrunken-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/10/2009 mocassin [en] mocassin-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/10/2009 unladylike [en] unladylike-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն

Օգտատերի տվյալներ

26 years old, born and raised mostly in Massachusetts, but have lived a total of 5 years in the UK (mostly central Scotland) and visit my family there every year.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

verticordia-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 38 (12 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.204

Քվեներ: 14 քվեներ

Այցելություններ: 22.057


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 259

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 5.603