tylino-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: tylino Գրանցվեք tylino-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
23/04/2013 Alexandre Sergueïevitch Pouchkine [fr] Alexandre Sergueïevitch Pouchkine-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 l'aise [fr] l'aise-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 règlement [fr] règlement-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 l'actrice [fr] l'actrice-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 confiture de framboise [fr] confiture de framboise-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 les Frangins [fr] les Frangins-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 la pierrade [fr] la pierrade-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 traboule [fr] traboule-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 fâcheuse [fr] fâcheuse-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 joyeuses [fr] joyeuses-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 une fâcheuse affaire [fr] une fâcheuse affaire-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 le coup de théâtre [fr] le coup de théâtre-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 l'ambassade [fr] l'ambassade-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 l'émeraude [fr] l'émeraude-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 Service d'assistance médicale d'urgence [fr] Service d'assistance médicale d'urgence-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2013 l'endurance [fr] l'endurance-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/04/2013 réfutation [fr] réfutation-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/04/2013 s’y [fr] s’y-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/04/2013 bouffir [fr] bouffir-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/04/2013 boursouflure [fr] boursouflure-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/04/2013 ne s’y prête [fr] ne s’y prête-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/04/2013 dire une bêtise [fr] dire une bêtise-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/04/2013 d’acquérir [fr] d’acquérir-ի արտասանություն -1 քվեներ
11/04/2013 plasmas [fr] plasmas-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/04/2013 impies [fr] impies-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/04/2013 Ambroise Willaume [fr] Ambroise Willaume-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/04/2013 surveillées [fr] surveillées-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/04/2013 récupérations [fr] récupérations-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/02/2013 Louis Lafont [fr] Louis Lafont-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/02/2013 Reimmann [fr] Reimmann-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Nietzschéen convaincu passionné par l’histoire des religions qui est une porte ouverte sur le temps l’espace les hommes et les cultures.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

tylino-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 175 (3 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 18

Քվեներ: 4 քվեներ

Այցելություններ: 14.636


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 4.496

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.590