tigernerve-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: tigernerve Գրանցվեք tigernerve-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
06/05/2011 EROEI [en] EROEI-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/05/2011 Dacus [en] Dacus-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/05/2011 Sharbrow [en] Sharbrow-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/05/2011 Frederick Jacob Titus Chiluba [en] Frederick Jacob Titus Chiluba-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/05/2011 wild animals [en] wild animals-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/04/2010 fawaka [srn] fawaka-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/04/2010 Omani [srn] Omani-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/04/2010 kerki [srn] kerki-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/04/2010 omani? [srn] omani?-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/04/2010 denki [srn] denki-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/04/2010 disi [srn] disi-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/04/2010 me wani dati [srn] me wani dati-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/03/2010 Suriname [srn] Suriname-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/03/2010 sranankondre [srn] sranankondre-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/03/2010 sranan-tongo [srn] sranan-tongo-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/03/2010 sranantongo [srn] sranantongo-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/03/2010 sranan [srn] sranan-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/02/2010 Mazon Creek [en] Mazon Creek-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/02/2010 eicastic [en] eicastic-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
31/01/2010 exon [en] exon-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/01/2010 Diana Ambache [en] Diana Ambache-ի արտասանություն -2 քվեներ
31/01/2010 Tommotian [en] Tommotian-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/01/2010 Hugh d'Avranches [en] Hugh d'Avranches-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/01/2010 homeoboxes [en] homeoboxes-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/01/2010 Albert Sabin [en] Albert Sabin-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/01/2010 Jonas Salk [en] Jonas Salk-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/01/2010 Silvia Neysters [en] Silvia Neysters-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/01/2010 Chenies Manor House [en] Chenies Manor House-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/01/2010 high-rise [en] high-rise-ի արտասանություն 0 քվեներ
25/01/2010 F1 [en] F1-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն

Օգտատերի տվյալներ

I grew up in an expat family, so I have more then one accent. I was born in Auckland, New Zealand, grew up in countless states of the USA; and pretty much have lived all over the Americas. This includes Mexico, Chile, Dutch Suriname and British Guyana.

I'm currently abroad. I've studied Dutch, Spanish, Sranan tongo, among other languages.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

tigernerve-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 31 (2 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 104

Քվեներ: 2 քվեներ

Այցելություններ: 14.440


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 1.361

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 6.610