razzairpina-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: razzairpina Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք razzairpina-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
18/07/2010 Romandolo [it] Romandolo-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 perfecti [la] perfecti-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 Invitatio [la] Invitatio-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 ipso [la] ipso-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 Donationes [la] Donationes-ի արտասանություն -1 քվեներ
18/07/2010 canes [la] canes-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 paginae [la] paginae-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 Glossarium [la] Glossarium-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 Fasciculum [la] Fasciculum-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 transcendentes [la] transcendentes-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 verbis [la] verbis-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 speciem [la] speciem-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 advocatus [la] advocatus-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 fossa [la] fossa-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 summa [la] summa-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 purgamentum [la] purgamentum-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/07/2010 parentibus [la] parentibus-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 hereditate [la] hereditate-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 proprias [la] proprias-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 sexibus [la] sexibus-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 cellulas [la] cellulas-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 proditio [la] proditio-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 chartis [la] chartis-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 formantur [la] formantur-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 mellitus [la] mellitus-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 anima [la] anima-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 amans [la] amans-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 amaritudo [la] amaritudo-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 cacumine [la] cacumine-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/07/2010 nummis [la] nummis-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իտալիա

razzairpina-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 408 (62 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 19

Քվեներ: 68 քվեներ

Այցելություններ: 35.997


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 4.167

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 745