quentos-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: quentos Գրանցվեք quentos-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
28/10/2014 mládenecký [cs] mládenecký-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 předměstí [cs] předměstí-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 zhola [cs] zhola-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 potkat [cs] potkat-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 hemžit se [cs] hemžit se-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 vyšňořit [cs] vyšňořit-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 smyslný [cs] smyslný-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 omílat [cs] omílat-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 omlít [cs] omlít-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 zvlněný [cs] zvlněný-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 vyjeknout [cs] vyjeknout-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 vydavatelský [cs] vydavatelský-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 převléct [cs] převléct-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 postrčit [cs] postrčit-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 vyhnutí [cs] vyhnutí-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 Ivan Klíma [cs] Ivan Klíma-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 pošramotit [cs] pošramotit-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 jazykozpytec [cs] jazykozpytec-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 počáteční [cs] počáteční-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 odřít [cs] odřít-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 zkazit [cs] zkazit-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 dynastie [cs] dynastie-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 věžák [cs] věžák-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 podotýkat [cs] podotýkat-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 poznávání [cs] poznávání-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 nádobíčko [cs] nádobíčko-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 pěstěný [cs] pěstěný-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 vyprovázet [cs] vyprovázet-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 zmínění [cs] zmínění-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2014 chraplavý [cs] chraplavý-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

English teacher at a language school, translator, tournament scrabble player, hobby writer, lover of women, literature, painting, and beer

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Չեխիայի Հանրապետություն

quentos-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 935 (6 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 11

Քվեներ: 7 քվեներ

Այցելություններ: 24.394


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 5.782

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 329