muhammetmustafa-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: muhammetmustafa Գրանցվեք muhammetmustafa-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
23/10/2012 Agop [tr] Agop-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2012 Mihrisah [tr] Mihrisah-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2012 Mihrişah [tr] Mihrişah-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2012 masaüstü bilgisayarı [tr] masaüstü bilgisayarı-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/11/2011 yaradılış [tr] yaradılış-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/11/2011 verimli [tr] verimli-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/11/2011 sentetik [tr] sentetik-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/11/2011 dem [tr] dem-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/11/2011 şaşırtıcı [tr] şaşırtıcı-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/11/2011 itici [tr] itici-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/11/2011 nemlenmek [tr] nemlenmek-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/11/2011 bahri [tr] bahri-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/11/2011 totalitarizm [tr] totalitarizm-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/11/2011 antifaşizm [tr] antifaşizm-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/11/2011 Troçkizm [tr] Troçkizm-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/11/2011 Marksizm [tr] Marksizm-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/11/2011 Leninizm [tr] Leninizm-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/11/2011 reformizm [tr] reformizm-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/11/2011 1402'likler [tr] 1402'likler-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/11/2011 atomize olmak [tr] atomize olmak-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/11/2011 İdris Küçükömer [tr] İdris Küçükömer-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/11/2011 deklase olmak [tr] deklase olmak-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
05/11/2011 evrensellik [tr] evrensellik-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
05/11/2011 ihtiras [tr] ihtiras-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
05/11/2011 hadde [tr] hadde-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
05/11/2011 eyalet [tr] eyalet-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
05/11/2011 ilişmek [tr] ilişmek-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
05/11/2011 geveze [tr] geveze-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
05/11/2011 gıcırdamak [tr] gıcırdamak-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
05/11/2011 gelir [tr] gelir-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Թուրքիա

muhammetmustafa-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 171 (37 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 0

Քվեներ: 37 քվեներ

Այցելություններ: 16.250


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: n/a

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.608