msk487-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: msk487 Գրանցվեք msk487-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
19/05/2009 asqueroso [es] asqueroso-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2009 porcino [es] porcino-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2009 ventosidad [es] ventosidad-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2009 moñiga [es] moñiga-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2009 estiércol [es] estiércol-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2009 pelotilla [es] pelotilla-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2009 marrano [es] marrano-ի արտասանություն -1 քվեներ
19/05/2009 sobaco [es] sobaco-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2009 picotón [es] picotón-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2009 puerco [es] puerco-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իսպանիա

msk487-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 10

Ավելացրած բառեր: 10

Այցելություններ: 4.406


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 6.712

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 13.653