mrilke-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 3.

Օգտատեր: mrilke Գրանցվեք mrilke-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
18/11/2010 mais [pt] mais-ի արտասանություն 1 քվեներ
18/11/2010 nunca [pt] nunca-ի արտասանություն 1 քվեներ
18/11/2010 sempre [pt] sempre-ի արտասանություն 2 քվեներ
18/11/2010 cor-de-rosa [pt] cor-de-rosa-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 laranja [pt] laranja-ի արտասանություն 2 քվեներ
18/11/2010 de nada [pt] de nada-ի արտասանություն 4 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/11/2010 João [pt] João-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 encarnado [pt] encarnado-ի արտասանություն 1 քվեներ
18/11/2010 vermelho [pt] vermelho-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/11/2010 amarelo [pt] amarelo-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 verde [pt] verde-ի արտասանություն -1 քվեներ
18/11/2010 branco [pt] branco-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 azul [pt] azul-ի արտասանություն 1 քվեներ
18/11/2010 casa [pt] casa-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 Português [pt] Português-ի արտասանություն 2 քվեներ
18/11/2010 Quero [pt] Quero-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 sim [pt] sim-ի արտասանություն 2 քվեներ
18/11/2010 não [pt] não-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 obrigada [pt] obrigada-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 coração [pt] coração-ի արտասանություն 1 քվեներ
18/11/2010 Portugal [pt] Portugal-ի արտասանություն -1 քվեներ
18/11/2010 domingo [pt] domingo-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 sábado [pt] sábado-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 cantei [pt] cantei-ի արտասանություն 1 քվեներ
18/11/2010 ONTEM [pt] ONTEM-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/11/2010 hoje [pt] hoje-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/11/2010 amanhã [pt] amanhã-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/11/2010 chorar [pt] chorar-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 rir [pt] rir-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/11/2010 amor [pt] amor-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Պորտուգալիա

mrilke-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 90 (10 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 0

Քվեներ: 40 քվեներ

Այցելություններ: 20.716


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: n/a

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 2.796