m_asadi-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 9.

Օգտատեր: m_asadi Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք m_asadi-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
30/05/2013 94 [fa] 94-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 89 [fa] 89-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 91 [fa] 91-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 85 [fa] 85-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 88 [fa] 88-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 98 [fa] 98-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 93 [fa] 93-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 97 [fa] 97-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 بنیامین [fa] بنیامین-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 جمهوری [fa] جمهوری-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 آزادی [fa] آزادی-ի արտասանություն 1 քվեներ
30/05/2013 محمد [fa] محمد-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 امنیت [fa] امنیت-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 اصفهان [fa] اصفهان-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 دوست [fa] دوست-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 گفتَن [fa] گفتَن-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 کرمانشاه [fa] کرمانشاه-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 بابا [fa] بابا-ի արտասանություն 1 քվեներ
30/05/2013 هلما [fa] هلما-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 آرمین [fa] آرمین-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 اقیانوس [fa] اقیانوس-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 ورامین [fa] ورامین-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 کرج [fa] کرج-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 نظرآباد [fa] نظرآباد-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 فیروزکوه [fa] فیروزکوه-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 شهریار [fa] شهریار-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 شمیرانات [fa] شمیرانات-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 ساوجبلاغ [fa] ساوجبلاغ-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 رباط‌کریم [fa] رباط‌کریم-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/05/2013 بيا [fa] بيا-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Interested in learning Persian? Check out iFarsi.blogspot.com to find some interesting stuff I've made just for you! ;)

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Իրան

m_asadi-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 5.631 (270 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 2.994

Քվեներ: 386 քվեներ

Այցելություններ: 52.170


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 120

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 59