luvrocket-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: luvrocket Գրանցվեք luvrocket-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
22/12/2008 http:// [en] http://-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/12/2008 duodenum [en] duodenum-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
22/12/2008 ileum [en] ileum-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/12/2008 grope [en] grope-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 noradrenaline [en] noradrenaline-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 Quebec [en] Quebec-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/12/2008 waxing [en] waxing-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/12/2008 Toe [en] Toe-ի արտասանություն 5 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 influenza [en] influenza-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/12/2008 arm [en] arm-ի արտասանություն 5 քվեներ
21/12/2008 cedar [en] cedar-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 stomach [en] stomach-ի արտասանություն 8 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 inhibition [en] inhibition-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 bedside [en] bedside-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 Tuberculosis [en] Tuberculosis-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 headboard [en] headboard-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 cautious [en] cautious-ի արտասանություն 8 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 decongestant [en] decongestant-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 epinephrine [en] epinephrine-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 adrenaline [en] adrenaline-ի արտասանություն 7 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 jejunum [en] jejunum-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 sneeze [en] sneeze-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/12/2008 mahogany [en] mahogany-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Canadian university student :) If you need medical terms pronounced I might be able to help as I'm studying nursing.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Կանադա

luvrocket-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 23 (16 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 2

Քվեներ: 18 քվեներ

Այցելություններ: 8.941


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 16.394

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 7.995