lafayette-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: lafayette Գրանցվեք lafayette-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
17/11/2013 millenarismo [it] millenarismo-ի արտասանություն քվեներ
17/11/2013 millantatrice [it] millantatrice-ի արտասանություն քվեներ
24/08/2012 regali [it] regali-ի արտասանություն քվեներ
24/08/2012 lavorava [it] lavorava-ի արտասանություն քվեներ
18/06/2012 Bagdad [it] Bagdad-ի արտասանություն քվեներ
18/06/2012 Islamabad [it] Islamabad-ի արտասանություն քվեներ
18/06/2012 ketchup [it] ketchup-ի արտասանություն քվեներ
18/06/2012 credetemi [it] credetemi-ի արտասանություն քվեներ
04/06/2012 Bogota [it] Bogota-ի արտասանություն քվեներ
04/06/2012 Montreal [it] Montreal-ի արտասանություն քվեներ
04/06/2012 Super Mario [it] Super Mario-ի արտասանություն քվեներ
04/06/2012 isba [it] isba-ի արտասանություն քվեներ
02/06/2012 Hertz [it] Hertz-ի արտասանություն քվեներ
29/05/2012 shampoo [it] shampoo-ի արտասանություն քվեներ
29/05/2012 Caesar Augustus [it] Caesar Augustus-ի արտասանություն քվեներ
29/05/2012 zitellona [it] zitellona-ի արտասանություն քվեներ
29/05/2012 Kermesse [it] Kermesse-ի արտասանություն քվեներ
29/05/2012 certa [it] certa-ի արտասանություն քվեներ
29/05/2012 yankee [it] yankee-ի արտասանություն քվեներ
29/05/2012 wattometro [it] wattometro-ի արտասանություն քվեներ
24/05/2012 zaffata [it] zaffata-ի արտասանություն քվեներ
24/05/2012 alias [it] alias-ի արտասանություն քվեներ
24/05/2012 espugnabile [it] espugnabile-ի արտասանություն քվեներ
24/05/2012 Esperanto [it] Esperanto-ի արտասանություն քվեներ
24/05/2012 ponte di manovra [it] ponte di manovra-ի արտասանություն քվեներ
24/05/2012 esortativo [it] esortativo-ի արտասանություն քվեներ
24/05/2012 esemplificazione [it] esemplificazione-ի արտասանություն քվեներ
24/05/2012 a mo' d'esempio [it] a mo' d'esempio-ի արտասանություն քվեներ
24/05/2012 esecutorio [it] esecutorio-ի արտասանություն քվեներ
24/05/2012 esauribile [it] esauribile-ի արտասանություն քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իտալիա

lafayette-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 84 (1 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1

Քվեներ: 1 քվեներ

Այցելություններ: 5.179


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 40.019

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 2.450