jrs301-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: jrs301 Գրանցվեք jrs301-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
29/01/2012 Hundred Years' War [en] Hundred Years' War-ի արտասանություն 0 քվեներ
29/01/2012 Bras d' or [en] Bras d' or-ի արտասանություն 0 քվեներ
29/01/2012 not [en] not-ի արտասանություն 0 քվեներ
29/01/2012 got [en] got-ի արտասանություն 2 քվեներ
07/08/2009 glacier [en] glacier-ի արտասանություն 1 քվեներ
07/08/2009 luger [en] luger-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2009 glycogenolysis [en] glycogenolysis-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2009 volatile [en] volatile-ի արտասանություն 2 քվեներ
07/08/2009 empowerment [en] empowerment-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2009 figurehead [en] figurehead-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2009 Dartmouth [en] Dartmouth-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2009 output [en] output-ի արտասանություն 2 քվեներ
07/08/2009 tourist [en] tourist-ի արտասանություն 6 քվեներ Լավագույն արտասանություն
07/08/2009 Armenia [en] Armenia-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2009 acrobatics [en] acrobatics-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2009 adipose [en] adipose-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Կանադա

jrs301-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 16 (1 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 0

Քվեներ: 5 քվեներ

Այցելություններ: 6.854


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: n/a

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 10.437