incazzata-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 7.

Օգտատեր: incazzata Գրանցվեք incazzata-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
09/04/2010 conform [en] conform-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
09/04/2010 churchyard [en] churchyard-ի արտասանություն 1 քվեներ
09/04/2010 extremities [en] extremities-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 menswear [en] menswear-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 unsound [en] unsound-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 underwent [en] underwent-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 undergoes [en] undergoes-ի արտասանություն -1 քվեներ
09/04/2010 bonkable [en] bonkable-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 bankable [en] bankable-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 bonk [en] bonk-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
09/04/2010 bonking [en] bonking-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 undergoing [en] undergoing-ի արտասանություն 2 քվեներ
09/04/2010 familiarise [en] familiarise-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 estrangement [en] estrangement-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
09/04/2010 marginalia [en] marginalia-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 marginalized [en] marginalized-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 morpheme [en] morpheme-ի արտասանություն 1 քվեներ
09/04/2010 synchronistic [en] synchronistic-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 phonemics [en] phonemics-ի արտասանություն -1 քվեներ
09/04/2010 synchronism [en] synchronism-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 diagnostics [en] diagnostics-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 camshaft [en] camshaft-ի արտասանություն 2 քվեներ
09/04/2010 bidding [en] bidding-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 octopi [en] octopi-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 photophores [en] photophores-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 pantsuit [en] pantsuit-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 mangling [en] mangling-ի արտասանություն 0 քվեներ
09/04/2010 thrilled to bits [en] thrilled to bits-ի արտասանություն 1 քվեներ
09/04/2010 Peter [en] Peter-ի արտասանություն -1 քվեներ
09/04/2010 Thermos [en] Thermos-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

incazzata-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 803 (227 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.094

Քվեներ: 360 քվեներ

Այցելություններ: 68.841


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 276

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 396