incazzata-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 5.

Օգտատեր: incazzata Գրանցվեք incazzata-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
18/06/2010 all nighter [en] all nighter-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/06/2010 hem and haw [en] hem and haw-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/06/2010 reupholster [en] reupholster-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/06/2010 CNET [en] CNET-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/06/2010 sanctimony [en] sanctimony-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/06/2010 impressions [en] impressions-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/06/2010 persuasively [en] persuasively-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/06/2010 memorable [en] memorable-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/06/2010 celled [en] celled-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/06/2010 clofibrate [en] clofibrate-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/06/2010 stammel [en] stammel-ի արտասանություն 0 քվեներ
29/05/2010 laying [en] laying-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
29/05/2010 Holding [en] Holding-ի արտասանություն 2 քվեներ
29/05/2010 keeping [en] keeping-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
29/05/2010 unequally [en] unequally-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
28/05/2010 foiled [en] foiled-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
28/05/2010 tyrant [en] tyrant-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
28/05/2010 Induced [en] Induced-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/05/2010 massacring [en] massacring-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
28/05/2010 millennial [en] millennial-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
28/05/2010 Undecided [en] Undecided-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
28/05/2010 regality [en] regality-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/05/2010 estimable [en] estimable-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/05/2010 anachronistic [en] anachronistic-ի արտասանություն 2 քվեներ
03/05/2010 preconceive [en] preconceive-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/05/2010 nor [en] nor-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2010 reconciliation [en] reconciliation-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2010 chromosome [en] chromosome-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/05/2010 preference [en] preference-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/05/2010 shops [en] shops-ի արտասանություն 1 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

incazzata-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 803 (227 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.094

Քվեներ: 360 քվեներ

Այցելություններ: 68.562


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 275

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 395