incazzata-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 4.

Օգտատեր: incazzata Գրանցվեք incazzata-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
19/07/2010 labelled [en] labelled-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/07/2010 realistic [en] realistic-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/07/2010 specialities [en] specialities-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/07/2010 hubristic [en] hubristic-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/07/2010 misspend [en] misspend-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/07/2010 jamb [en] jamb-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/07/2010 United Kingdom [en] United Kingdom-ի արտասանություն 1 քվեներ
19/07/2010 melon [en] melon-ի արտասանություն 1 քվեներ
19/07/2010 pseudoscience [en] pseudoscience-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/07/2010 underpinned [en] underpinned-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/07/2010 drawn up [en] drawn up-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/07/2010 faddish [en] faddish-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/07/2010 legislatures [en] legislatures-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/07/2010 ratiocinate [en] ratiocinate-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/07/2010 closed [en] closed-ի արտասանություն 1 քվեներ
16/07/2010 tractors [en] tractors-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/07/2010 Konk [en] Konk-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/07/2010 employing [en] employing-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
16/07/2010 reconstruct [en] reconstruct-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/07/2010 posited [en] posited-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/07/2010 obscured [en] obscured-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/07/2010 instances [en] instances-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/07/2010 splinters [en] splinters-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
23/06/2010 sour [en] sour-ի արտասանություն 3 քվեներ
18/06/2010 exists [en] exists-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/06/2010 repent [en] repent-ի արտասանություն 1 քվեներ
18/06/2010 arguments [en] arguments-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
18/06/2010 commingled [en] commingled-ի արտասանություն 0 քվեներ
18/06/2010 bonds [en] bonds-ի արտասանություն 1 քվեներ
18/06/2010 nails [en] nails-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն

Օգտատերի տվյալներ

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

incazzata-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 803 (227 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 1.094

Քվեներ: 360 քվեներ

Այցելություններ: 68.582


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 275

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 395