hlodver-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 9.

Օգտատեր: hlodver Գրանցվեք hlodver-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
06/09/2011 gjörvallur [is] gjörvallur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 heildsala [is] heildsala-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 hollur [is] hollur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 heilnæmur [is] heilnæmur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 aðkominn [is] aðkominn-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 aftan [is] aftan-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 heiman [is] heiman-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 norðan [is] norðan-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 mæli [is] mæli-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 burður [is] burður-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 afmælisgjöf [is] afmælisgjöf-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 fiskveiðar [is] fiskveiðar-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 fiskbollur [is] fiskbollur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 hugskot [is] hugskot-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 jarðvegur [is] jarðvegur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 ástæða [is] ástæða-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 bóka [is] bóka-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 Torsteinn Torsteinsson [is] Torsteinn Torsteinsson-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 bókband [is] bókband-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 bókaskápur [is] bókaskápur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 pöntun [is] pöntun-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 Aðalsteinn Aðalsteinsson [is] Aðalsteinn Aðalsteinsson-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 Hörður Theódórsson [is] Hörður Theódórsson-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 Guðmundur Hreiðarsson [is] Guðmundur Hreiðarsson-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 Atli Einarsson [is] Atli Einarsson-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 beyging [is] beyging-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 skemmtilegt [is] skemmtilegt-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 Guðmundur [is] Guðmundur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 bækur [is] bækur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 bókabúð [is] bókabúð-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իսլանդիա

hlodver-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 1.579 (399 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 706

Քվեներ: 412 քվեներ

Այցելություններ: 98.891


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 363

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 214