hlodver-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 8.

Օգտատեր: hlodver Գրանցվեք hlodver-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
02/10/2011 Kristófer [is] Kristófer-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 sjáumst [is] sjáumst-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
30/09/2011 vél [is] vél-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 þáttur [is] þáttur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 kappreið [is] kappreið-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 hrosshár [is] hrosshár-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 brauðbúð [is] brauðbúð-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 glas af vatni [is] glas af vatni-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 gróðurhús [is] gróðurhús-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 lík [is] lík-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 nár [is] nár-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/09/2011 kné [is] kné-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 knéfalla [is] knéfalla-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 máltíð [is] máltíð-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 reiði [is] reiði-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 vonska [is] vonska-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 kórvilla [is] kórvilla-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 gnauða [is] gnauða-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 hve [is] hve-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 af hverju [is] af hverju-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 hverju sætir þetta? [is] hverju sætir þetta?-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 hvílík heimska [is] hvílík heimska-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 Georg [is] Georg-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 Gunnar [is] Gunnar-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 Ævar [is] Ævar-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2011 Hlíf [is] Hlíf-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
07/09/2011 langspil [is] langspil-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 hvað gengur að? [is] hvað gengur að?-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 hvað er framorðið [is] hvað er framorðið-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/09/2011 hvaða [is] hvaða-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իսլանդիա

hlodver-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 1.580 (399 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 706

Քվեներ: 412 քվեներ

Այցելություններ: 98.441


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 363

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 213