hlodver-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: hlodver Գրանցվեք hlodver-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
02/10/2011 gangið [is] gangið-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 göngum [is] göngum-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 gardína [is] gardína-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 tjald [is] tjald-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 hugsun [is] hugsun-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 almenningsgarður [is] almenningsgarður-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 eðli [is] eðli-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 tegund [is] tegund-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 á tvennan hátt [is] á tvennan hátt-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 menning [is] menning-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 útvarp [is] útvarp-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 ég sé [is] ég sé-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 þú sérð [is] þú sérð-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 Andri [is] Andri-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 merking [is] merking-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 skilningur [is] skilningur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 blað [is] blað-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 [is] fé-ի արտասանություն 1 քվեներ
02/10/2011 kind [is] kind-ի արտասանություն 1 քվեներ
02/10/2011 Rolla [is] Rolla-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 dyr [is] dyr-ի արտասանություն 1 քվեներ
02/10/2011 hurð [is] hurð-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 bæjardyr [is] bæjardyr-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 hross [is] hross-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 tólf [is] tólf-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] Berglind Ólafsdóttir-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 Vínbúð [is] Vínbúð-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 frjáls [is] frjáls-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 alviska [is] alviska-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 aflagssögn [is] aflagssögn-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իսլանդիա

hlodver-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 1.579 (399 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 706

Քվեներ: 412 քվեներ

Այցելություններ: 98.887


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 363

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 214