hlodver-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 5.

Օգտատեր: hlodver Գրանցվեք hlodver-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
02/10/2011 þjóðsaga [is] þjóðsaga-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 knæpa [is] knæpa-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 ölkrá [is] ölkrá-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 löstur [is] löstur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 lögbrot [is] lögbrot-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 endurbót [is] endurbót-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 lagfæring [is] lagfæring-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 æska [is] æska-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 leikvöllur [is] leikvöllur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 leikvangur [is] leikvangur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 leikfang [is] leikfang-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 hrygla [is] hrygla-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 brúða [is] brúða-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 loftbelgur [is] loftbelgur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 vídd [is] vídd-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 gabb [is] gabb-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 dökk [is] dökk-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 aðalbygging [is] aðalbygging-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 Úff! [is] Úff!-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 hann gekk [is] hann gekk-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 við gengum [is] við gengum-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 þið genguð [is] þið genguð-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 þeir gengu [is] þeir gengu-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 gakk þú [is] gakk þú-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 gang [is] gang-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 ég mun ganga [is] ég mun ganga-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 þú munt ganga [is] þú munt ganga-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 hann mun ganga [is] hann mun ganga-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 við munum ganga [is] við munum ganga-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 þeir munu ganga [is] þeir munu ganga-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իսլանդիա

hlodver-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 1.579 (399 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 706

Քվեներ: 412 քվեներ

Այցելություններ: 100.817


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 375

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 220