hlodver-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 4.

Օգտատեր: hlodver Գրանցվեք hlodver-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
22/01/2013 ætlar [is] ætlar-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 kraftaverk [is] kraftaverk-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 margt [is] margt-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 fuglahræða [is] fuglahræða-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Þórbergsdóttir [is] Þórbergsdóttir-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Eiðsdóttir [is] Eiðsdóttir-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Úlfhéðnar [is] Úlfhéðnar-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Dagbjört [is] Dagbjört-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 hamin [is] hamin-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Galdrasýning á Ströndum [is] Galdrasýning á Ströndum-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/10/2011 niðurstaða [is] niðurstaða-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 afslöppun [is] afslöppun-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 verkefni [is] verkefni-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 logi [is] logi-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 lóa [is] lóa-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 þröstur [is] þröstur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 gaukur [is] gaukur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 litningur [is] litningur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 leðurblaka [is] leðurblaka-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 lítillækkun [is] lítillækkun-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 lýðræði [is] lýðræði-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 afþreying [is] afþreying-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 einbúi [is] einbúi-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 granni [is] granni-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 lærisveinn [is] lærisveinn-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 klaustur [is] klaustur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 lénska [is] lénska-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 lénskipulag [is] lénskipulag-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 lærdómur [is] lærdómur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/10/2011 samþykki [is] samþykki-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իսլանդիա

hlodver-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 1.579 (399 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 706

Քվեներ: 412 քվեներ

Այցելություններ: 98.624


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 363

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 213