hlodver-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 3.

Օգտատեր: hlodver Գրանցվեք hlodver-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
22/01/2013 táknið [is] táknið-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 auðnin [is] auðnin-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 bestu kveðjur [is] bestu kveðjur-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 flugstöð [is] flugstöð-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 rjómi [is] rjómi-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 rjómaís [is] rjómaís-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 dagsetningin [is] dagsetningin-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 blöðin [is] blöðin-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Kolfinna [is] Kolfinna-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 biður [is] biður-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 tíkarsonur [is] tíkarsonur-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 flugstöðin [is] flugstöðin-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 spurning [is] spurning-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 kærlega [is] kærlega-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 bakaríið [is] bakaríið-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 flugvöll [is] flugvöll-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] Tómas Tómasson-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] Laugardalsvöllur-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 nefnt [is] nefnt-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 logn [is] logn-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 steinninn [is] steinninn-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 fíkn [is] fíkn-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 knattspyrnu [is] knattspyrnu-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 skýstrokkur [is] skýstrokkur-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 hvirfilbylur [is] hvirfilbylur-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] Árbæjarsafn-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 býsna [is] býsna-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 blessuð [is] blessuð-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 hræsvelgur [is] hræsvelgur-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] Sveinbjörn Beinteinsson-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իսլանդիա

hlodver-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 1.579 (399 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 706

Քվեներ: 412 քվեներ

Այցելություններ: 98.514


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 363

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 213