hlodver-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 10.

Օգտատեր: hlodver Գրանցվեք hlodver-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
02/09/2011 bókaverzlun [is] bókaverzlun-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 veiðar [is] veiðar-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 akuryrkja [is] akuryrkja-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 fiskimjöl [is] fiskimjöl-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 fiskbúðingur [is] fiskbúðingur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 fiskisúpa [is] fiskisúpa-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 veiðimaður [is] veiðimaður-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 sjóari [is] sjóari-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 færi [is] færi-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 fiskistöng [is] fiskistöng-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 blaðsíða [is] blaðsíða-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 súkkulaði [is] súkkulaði-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 smjör [is] smjör-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 maur [is] maur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 lögun [is] lögun-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 api [is] api-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 félag [is] félag-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 járnsmíður [is] járnsmíður-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 brátt [is] brátt-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 bráðlega [is] bráðlega-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 kjötkaupmaður [is] kjötkaupmaður-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 rithöfundar [is] rithöfundar-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 hugmyndafræðilegur [is] hugmyndafræðilegur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 upphafsstafur [is] upphafsstafur-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 iðnaðarmaður [is] iðnaðarmaður-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 kaupmaður [is] kaupmaður-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 markaður [is] markaður-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 umfang [is] umfang-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 lyklaborð [is] lyklaborð-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
02/09/2011 borð [is] borð-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իսլանդիա

hlodver-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 1.579 (399 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 706

Քվեներ: 412 քվեներ

Այցելություններ: 98.531


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 363

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 213