hlodver-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: hlodver Գրանցվեք hlodver-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
22/01/2013 tantal [is] tantal-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Björn [is] Björn-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 teknetín [is] teknetín-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 tellúr [is] tellúr-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 terbín [is] terbín-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 tin [is] tin-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 titan [is] titan-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 vanadín [is] vanadín-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 volfram [is] volfram-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 þungsteinn [is] þungsteinn-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 xenon [is] xenon-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 ytterbín [is] ytterbín-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 yttrín [is] yttrín-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 velkomin [is] velkomin-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 snælda [is] snælda-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Fjörulalli [is] Fjörulalli-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Múshveli [is] Múshveli-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Sæneyti [is] Sæneyti-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] Skeljaskrímsli-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Urðarköttur [is] Urðarköttur-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 fiðlu [is] fiðlu-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 flautu [is] flautu-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] Vafþrúðnir-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 svolítið [is] svolítið-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 söfn [is] söfn-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 listir [is] listir-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 kvikmyndir [is] kvikmyndir-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 völlinn [is] völlinn-ի արտասանություն 0 քվեներ
22/01/2013 turn [is] turn-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իսլանդիա

hlodver-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 1.579 (399 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 706

Քվեներ: 412 քվեներ

Այցելություններ: 98.697


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 363

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 214