hendialys-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 6.

Օգտատեր: hendialys Գրանցվեք hendialys-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2011 Anciaux [fr] Anciaux-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 moquez [fr] moquez-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 chandails [fr] chandails-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Général Schablikine [fr] Général Schablikine-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 la charmille [fr] la charmille-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
24/04/2011 Graves de Vayres [fr] Graves de Vayres-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Zephrine Drouhin [fr] Zephrine Drouhin-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Argeneau [fr] Argeneau-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Ceinture fléchée [fr] Ceinture fléchée-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Merleau-Ponty [fr] Merleau-Ponty-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Victoire Thivisol [fr] Victoire Thivisol-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Grau du Roi [fr] Grau du Roi-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Dora Marr [fr] Dora Marr-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 rejeté [fr] rejeté-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Frederic Caron [fr] Frederic Caron-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Marie-Thérèse Walter [fr] Marie-Thérèse Walter-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Eugène Chevreul [fr] Eugène Chevreul-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Louis Braille [fr] Louis Braille-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 bichette [fr] bichette-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Dieu du Ciel [fr] Dieu du Ciel-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
24/04/2011 Péché Mortel [fr] Péché Mortel-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Françoise Rosay [fr] Françoise Rosay-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Rue de Ménilmontant [fr] Rue de Ménilmontant-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Pierre Curie [fr] Pierre Curie-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 technicienne [fr] technicienne-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 productif [fr] productif-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 hypnôse [fr] hypnôse-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Marc Seguin [fr] Marc Seguin-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Guillaume de Poitiers [fr] Guillaume de Poitiers-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Fontrevault [fr] Fontrevault-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

hendialys-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 194 (7 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 14

Քվեներ: 30 քվեներ

Այցելություններ: 30.771


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 5.294

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.436