hendialys-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 5.

Օգտատեր: hendialys Գրանցվեք hendialys-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2011 extraordinaire [fr] extraordinaire-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 excellent [fr] excellent-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 Chamonix [fr] Chamonix-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 Bayonne [fr] Bayonne-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 éphémère [fr] éphémère-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Ça m'est égal [fr] Ça m'est égal-ի արտասանություն 3 քվեներ
24/04/2011 énormément [fr] énormément-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 Neige [fr] Neige-ի արտասանություն -2 քվեներ
24/04/2011 Nîmes [fr] Nîmes-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Pouilly-Fuissé [fr] Pouilly-Fuissé-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Coilliot [fr] Coilliot-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 fourmiller [fr] fourmiller-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Cecil Brunner [fr] Cecil Brunner-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Sylvie Verheyde [fr] Sylvie Verheyde-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Claudia Chauchat [fr] Claudia Chauchat-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 jean bilhères de lagraulas [fr] jean bilhères de lagraulas-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Château Jolys [fr] Château Jolys-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Bremond [fr] Bremond-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Comtesse de Cayla [fr] Comtesse de Cayla-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Leonie le Lemesh [fr] Leonie le Lemesh-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 campas [fr] campas-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Piuze [fr] Piuze-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Batteux [fr] Batteux-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Lahontan [fr] Lahontan-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Gaillac Méthode Gaillaçoise [fr] Gaillac Méthode Gaillaçoise-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 mirebaudie [fr] mirebaudie-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Zenyattà Mondatta [fr] Zenyattà Mondatta-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 conrart [fr] conrart-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Palamède de Guermantes [fr] Palamède de Guermantes-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Henri-Joseph Paixhans [fr] Henri-Joseph Paixhans-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

hendialys-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 194 (7 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 14

Քվեներ: 30 քվեներ

Այցելություններ: 30.988


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 5.153

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.436