hendialys-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 4.

Օգտատեր: hendialys Գրանցվեք hendialys-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2011 bain de soleil [fr] bain de soleil-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
24/04/2011 chef d'entreprise [fr] chef d'entreprise-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Communauté européenne [fr] Communauté européenne-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 laissez-aller [fr] laissez-aller-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 Brigitte Bardot [fr] Brigitte Bardot-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Serge Gainsbourg [fr] Serge Gainsbourg-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 1992 [fr] 1992-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 tandis que [fr] tandis que-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 parce que [fr] parce que-ի արտասանություն 2 քվեներ
24/04/2011 prestidigitateur [fr] prestidigitateur-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 statisticien [fr] statisticien-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 cascade [fr] cascade-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 testostérone [fr] testostérone-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 trahison [fr] trahison-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 peine [fr] peine-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 chewing-gum [fr] chewing-gum-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 lieutenant [fr] lieutenant-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 écureuil [fr] écureuil-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 chevreuil [fr] chevreuil-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 accueil [fr] accueil-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 chorale [fr] chorale-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 hérisson [fr] hérisson-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 St Tropez [fr] St Tropez-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Je t'aime [fr] Je t'aime-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 exquis [fr] exquis-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 impressionnant [fr] impressionnant-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Biarritz [fr] Biarritz-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Lourdes [fr] Lourdes-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Megève [fr] Megève-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] Saint Petersbourg-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

hendialys-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 194 (7 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 14

Քվեներ: 30 քվեներ

Այցելություններ: 30.606


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 5.289

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.435