hendialys-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 3.

Օգտատեր: hendialys Գրանցվեք hendialys-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2011 archiduchesse [fr] archiduchesse-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 crise de jalousie [fr] crise de jalousie-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 grandiloquent [fr] grandiloquent-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Haut [fr] Haut-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 eau [fr] eau-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 traduction [fr] traduction-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 grenouille [fr] grenouille-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Quechua [fr] Quechua-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 acquiescer [fr] acquiescer-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
24/04/2011 boule Quiès [fr] boule Quiès-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 papillon [fr] papillon-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 Pénélope [fr] Pénélope-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Victoria [fr] Victoria-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Chloé [fr] Chloé-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Yohann [fr] Yohann-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Thomas [fr] Thomas-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Thibault [fr] Thibault-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 Natacha [fr] Natacha-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Guy [fr] Guy-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Pascal [fr] Pascal-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Océane [fr] Océane-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Anaïs [fr] Anaïs-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Jean [fr] Jean-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Cécile [fr] Cécile-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Julie [fr] Julie-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Manon [fr] Manon-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 Alexandre [fr] Alexandre-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Bastien [fr] Bastien-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Julien [fr] Julien-ի արտասանություն քվեներ
24/04/2011 Antoine [fr] Antoine-ի արտասանություն քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

hendialys-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 195 (2 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 14

Քվեներ: 12 քվեներ

Այցելություններ: 16.825


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 4.269

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.180