hendialys-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 2.

Օգտատեր: hendialys Գրանցվեք hendialys-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2011 Pupillin [fr] Pupillin-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 abbaye [fr] abbaye-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 Germer-de-Fly [fr] Germer-de-Fly-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Thomas Piketty [fr] Thomas Piketty-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Signargues [fr] Signargues-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 lanval [fr] lanval-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Cahen [fr] Cahen-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 rocuant [fr] rocuant-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 luze [fr] luze-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 dynare [fr] dynare-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Queyras [fr] Queyras-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Aphrodis [fr] Aphrodis-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Bruguiere de Sorsum [fr] Bruguiere de Sorsum-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Miami [fr] Miami-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 État de New York [fr] État de New York-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Les Trois Mousquetaires [fr] Les Trois Mousquetaires-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Jamais deux sans trois [fr] Jamais deux sans trois-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Les Trois Vallées [fr] Les Trois Vallées-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 ménage à trois [fr] ménage à trois-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 un [fr] un-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 dukan [fr] dukan-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Nicolas Sarkozy [fr] Nicolas Sarkozy-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Louis XIV [fr] Louis XIV-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 exécuter [fr] exécuter-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 fromage [fr] fromage-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 ciseaux [fr] ciseaux-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 pintade [fr] pintade-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 lieu [fr] lieu-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 fauteuil [fr] fauteuil-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 archiduchesse [fr] archiduchesse-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

hendialys-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 194 (7 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 14

Քվեներ: 30 քվեներ

Այցելություններ: 30.621


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 5.289

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.435