hendialys-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: hendialys Գրանցվեք hendialys-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/04/2011 cortacésped [es] cortacésped-ի արտասանություն -1 քվեներ
24/04/2011 corear [es] corear-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 cortaúñas [es] cortaúñas-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 юно [ru] юно-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 contrefaçon [fr] contrefaçon-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 équilatéral [fr] équilatéral-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 escaliers [fr] escaliers-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Crépuscule [fr] Crépuscule-ի արտասանություն -1 քվեներ
24/04/2011 visqueux [fr] visqueux-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 astérisque [fr] astérisque-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 abracadabra [fr] abracadabra-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 cliché [fr] cliché-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 opportun [fr] opportun-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 piscine [fr] piscine-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 sceau [fr] sceau-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 réfléchir [fr] réfléchir-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
24/04/2011 Quentin [fr] Quentin-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Margaux [fr] Margaux-ի արտասանություն 1 քվեներ
24/04/2011 Guffens-Heynen [fr] Guffens-Heynen-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Zimming [fr] Zimming-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Ristelhueber [fr] Ristelhueber-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Liemert [fr] Liemert-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 spart [fr] spart-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Sigaut [fr] Sigaut-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 basché [fr] basché-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 widor [fr] widor-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Thiteux [fr] Thiteux-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 Fessenheim [fr] Fessenheim-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 André Ayew [fr] André Ayew-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/04/2011 boulbenes [fr] boulbenes-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

hendialys-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 193 (7 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 14

Քվեներ: 30 քվեներ

Այցելություններ: 31.750


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 5.247

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.450