helenazq-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: helenazq Գրանցվեք helenazq-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
14/12/2009 zebry [pl] zebry-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/12/2009 Frombork [pl] Frombork-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
14/12/2009 fant [pl] fant-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/12/2009 fanklub [pl] fanklub-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/12/2009 fantasta [pl] fantasta-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/12/2009 fantom [pl] fantom-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/12/2009 fantomatyka [pl] fantomatyka-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/12/2009 farad [pl] farad-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/12/2009 farwater [pl] farwater-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/12/2009 Ewa [pl] Ewa-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/12/2009 szczery [pl] szczery-ի արտասանություն 0 քվեներ
12/12/2009 Gargamel [pl] Gargamel-ի արտասանություն 0 քվեներ
12/12/2009 fantazjować [pl] fantazjować-ի արտասանություն 0 քվեներ
12/12/2009 benaszeski [pl] benaszeski-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 farbiarka [pl] farbiarka-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 farba [pl] farba-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 farbiarstwo [pl] farbiarstwo-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 farbiarnia [pl] farbiarnia-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 farbiarz [pl] farbiarz-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 farbka [pl] farbka-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 farbować [pl] farbować-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 faryzeizm [pl] faryzeizm-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 faryzeusz [pl] faryzeusz-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 farma [pl] farma-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 fartuch [pl] fartuch-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 fartowny [pl] fartowny-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 fart [pl] fart-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 farsz [pl] farsz-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/12/2009 farmazon [pl] farmazon-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/12/2009 farmer [pl] farmer-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Լեհաստան

helenazq-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 234 (7 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 228

Քվեներ: 12 քվեներ

Այցելություններ: 26.893


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 772

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.211