heidhinn-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: heidhinn Գրանցվեք heidhinn-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
30/10/2012 Château-Rouge [fr] Château-Rouge-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 signaux [fr] signaux-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
28/10/2012 controversé [fr] controversé-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 salut [fr] salut-ի արտասանություն 1 քվեներ
28/10/2012 Alfred et Horace [fr] Alfred et Horace-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 riche en variantes [fr] riche en variantes-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 Brunoff [fr] Brunoff-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 Prolongeau [fr] Prolongeau-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 imprécise [fr] imprécise-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 stagnent [fr] stagnent-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 vestimentaire [fr] vestimentaire-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
28/10/2012 vicissitude [fr] vicissitude-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 planant [fr] planant-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 cousu [fr] cousu-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 Decaure [fr] Decaure-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 bourbier [fr] bourbier-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 pinière [fr] pinière-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 égrainer [fr] égrainer-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 bénéfices [fr] bénéfices-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 rondouillard [fr] rondouillard-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 se démonter [fr] se démonter-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 fripé [fr] fripé-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 bâche [fr] bâche-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 pommé [fr] pommé-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 menuisier en meubles [fr] menuisier en meubles-ի արտասանություն 0 քվեներ
28/10/2012 démoder [fr] démoder-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/10/2012 la foule [fr] la foule-ի արտասանություն 1 քվեներ
27/10/2012 espagnolette [fr] espagnolette-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/10/2012 s'intitule [fr] s'intitule-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/10/2012 malgré ça [fr] malgré ça-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

heidhinn-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 51 (2 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 0

Քվեներ: 5 քվեներ

Այցելություններ: 6.416


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: n/a

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 4.456