falconfling-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 9.

Օգտատեր: falconfling Գրանցվեք falconfling-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
11/03/2009 heroic [en] heroic-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/03/2009 recognising [en] recognising-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2009 recognise [en] recognise-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/03/2009 recognize [en] recognize-ի արտասանություն 6 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/03/2009 authorities [en] authorities-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/03/2009 humiliation [en] humiliation-ի արտասանություն 2 քվեներ
11/03/2009 McCullough [en] McCullough-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2009 amicably [en] amicably-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2009 plumeria [en] plumeria-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2009 discretion [en] discretion-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/03/2009 stealthily [en] stealthily-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2009 inadvertently [en] inadvertently-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/03/2009 thrilled [en] thrilled-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2009 outpace [en] outpace-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2009 Lead (towns) [en] Lead (towns)-ի արտասանություն 0 քվեներ
11/03/2009 plea [en] plea-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/03/2009 barley [en] barley-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/03/2009 barely [en] barely-ի արտասանություն 5 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/03/2009 adventure [en] adventure-ի արտասանություն 2 քվեներ
11/03/2009 riveting [en] riveting-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
11/03/2009 Actinomyces [en] Actinomyces-ի արտասանություն 1 քվեներ
11/03/2009 hideous [en] hideous-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/03/2009 strategic [en] strategic-ի արտասանություն 1 քվեներ
10/03/2009 strategy [en] strategy-ի արտասանություն 8 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/03/2009 jejunely [en] jejunely-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/03/2009 jejuneness [en] jejuneness-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/03/2009 hereon after [en] hereon after-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/03/2009 weapon [en] weapon-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/03/2009 strategies [en] strategies-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/03/2009 heal [en] heal-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն

Օգտատերի տվյալներ

learning French slowly....what a beautiful language !

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

falconfling-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 3.229 (1.198 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 3.404

Քվեներ: 1.566 քվեներ

Այցելություններ: 203.382


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 111

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 113