emma0728-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: emma0728 Գրանցվեք emma0728-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/05/2009 originate [en] originate-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
24/05/2009 All Saints Day [en] All Saints Day-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/04/2009 prey [en] prey-ի արտասանություն 2 քվեներ
23/04/2009 showering [en] showering-ի արտասանություն 0 քվեներ
16/04/2009 coppice [en] coppice-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/04/2009 composition [en] composition-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/04/2009 Rihanna [en] Rihanna-ի արտասանություն -1 քվեներ
15/04/2009 humane [en] humane-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/04/2009 clipped [en] clipped-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2009 digestion [en] digestion-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
14/04/2009 vegetarian [en] vegetarian-ի արտասանություն 3 քվեներ Լավագույն արտասանություն
14/04/2009 bangs [en] bangs-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/04/2009 featured [en] featured-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
14/04/2009 slowly [en] slowly-ի արտասանություն 4 քվեներ Լավագույն արտասանություն
14/04/2009 Google [en] Google-ի արտասանություն -1 քվեներ
14/04/2009 Dionysos [en] Dionysos-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2009 Psychic [en] Psychic-ի արտասանություն 1 քվեներ
13/04/2009 lawyer [en] lawyer-ի արտասանություն 10 քվեներ Լավագույն արտասանություն
13/04/2009 Jonas Brothers [en] Jonas Brothers-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
13/04/2009 Oprah [en] Oprah-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
13/04/2009 Argentina [en] Argentina-ի արտասանություն 1 քվեներ
13/04/2009 newspaper [en] newspaper-ի արտասանություն 2 քվեներ
13/04/2009 Newsies [en] Newsies-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2009 Christian Bale [en] Christian Bale-ի արտասանություն 1 քվեներ
13/04/2009 thyroidectomy [en] thyroidectomy-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2009 definite [en] definite-ի արտասանություն 2 քվեներ
13/04/2009 annunciation [en] annunciation-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
13/04/2009 annunciate [en] annunciate-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/04/2009 kitty [en] kitty-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
13/04/2009 orange [en] orange-ի արտասանություն 1 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

I am a student and native of Phoenix, Arizona (besides living in Colorado for a while when I was three) who loves helping others, so when I found out about Forvo, I signed up right away! Forvo rules!

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

emma0728-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 33 (11 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 19

Քվեներ: 20 քվեներ

Այցելություններ: 17.389


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 4.211

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 6.361