diegoami-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: diegoami Գրանցվեք diegoami-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
15/08/2013 svarmi [eo] svarmi-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/08/2013 malpleneco [eo] malpleneco-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/08/2013 malplenigi [eo] malplenigi-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/11/2012 Francesco Mocchi [it] Francesco Mocchi-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/11/2012 arrosti [it] arrosti-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/10/2012 balenĉasado [eo] balenĉasado-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/10/2012 astato [eo] astato-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/10/2012 bandaĝo [eo] bandaĝo-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/10/2012 banko [eo] banko-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/10/2012 schiarisce [it] schiarisce-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/10/2012 blanko [eo] blanko-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/10/2012 bajoneto [eo] bajoneto-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/10/2012 astateno [eo] astateno-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/10/2012 Il Divino [it] Il Divino-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/10/2012 autografo [it] autografo-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/10/2012 indicibilmente [it] indicibilmente-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
14/10/2012 inefficacemente [it] inefficacemente-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
14/10/2012 morigeratezza [it] morigeratezza-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/10/2012 stancamente [it] stancamente-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/10/2012 inderogabilmente [it] inderogabilmente-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/10/2012 indescrivibilmente [it] indescrivibilmente-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/10/2012 fiaccamente [it] fiaccamente-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
14/10/2012 ridicolamente [it] ridicolamente-ի արտասանություն 0 քվեներ
14/10/2012 immancabilmente [it] immancabilmente-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/10/2012 lernas [eo] lernas-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/10/2012 manĝas [eo] manĝas-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/10/2012 biologo [eo] biologo-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/10/2012 lecionoj [eo] lecionoj-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/10/2012 markoj [eo] markoj-ի արտասանություն 0 քվեներ
06/10/2012 leteroj [eo] leteroj-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Իտալիա

diegoami-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 91 (4 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 28

Քվեներ: 6 քվեներ

Այցելություններ: 7.365


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 3.223

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 2.764