Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.
Թվական Բառ Լսել Քվեներ
28/03/2016 神戶 [yue] 神戶-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/03/2016 譁眾取寵 [yue] 譁眾取寵-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/03/2016 幾何圖形 [yue] 幾何圖形-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/03/2016 比較文學 [yue] 比較文學-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 國教 [yue] 國教-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 文科 [yue] 文科-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 坦克車 [yue] 坦克車-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 全日制 [yue] 全日制-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 坦克 [yue] 坦克-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 武器出口 [yue] 武器出口-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 軍事家 [yue] 軍事家-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 軍階 [yue] 軍階-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 導彈 [yue] 導彈-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 航母 [yue] 航母-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 軍事情報 [yue] 軍事情報-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 飛毛腿導彈 [yue] 飛毛腿導彈-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 彈道導彈 [yue] 彈道導彈-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 彈道 [yue] 彈道-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 裝甲車 [yue] 裝甲車-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 裝甲 [yue] 裝甲-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 電磁砲 [yue] 電磁砲-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/09/2015 潛艇 [yue] 潛艇-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 現代戰爭 [yue] 現代戰爭-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 陸軍 [yue] 陸軍-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 戰機 [yue] 戰機-ի արտասանություն 1 քվեներ
03/09/2015 核武 [yue] 核武-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 空軍 [yue] 空軍-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 海軍 [yue] 海軍-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 軍事 [yue] 軍事-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2015 微中子 [yue] 微中子-ի արտասանություն 1 քվեներ