buzenval-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: buzenval Գրանցվեք buzenval-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
27/04/2011 Quai de la Gare [fr] Quai de la Gare-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Javel-André Citroën [fr] Javel-André Citroën-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Sèvres — Lecourbe [fr] Sèvres — Lecourbe-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Dugommier [fr] Dugommier-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Passy [fr] Passy-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Censier-Daubenton [fr] Censier-Daubenton-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Suresnes [fr] Suresnes-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Villeneuve-la-Garenne [fr] Villeneuve-la-Garenne-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Pont Neuf [fr] Pont Neuf-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Créteil — Université [fr] Créteil — Université-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Boissière [fr] Boissière-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Bel-Air [fr] Bel-Air-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Picpus [fr] Picpus-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Quai De La Rapée [fr] Quai De La Rapée-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Bréguet-Sabin [fr] Bréguet-Sabin-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Saint-Marcel [fr] Saint-Marcel-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Richard-Lenoir [fr] Richard-Lenoir-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 cité [fr] cité-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Etienne Marcel [fr] Etienne Marcel-ի արտասանություն 0 քվեներ
27/04/2011 Château d'Eau [fr] Château d'Eau-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/04/2011 Saint-Michel [fr] Saint-Michel-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
26/04/2011 Cité Universitaire [fr] Cité Universitaire-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/04/2011 Nanterre — Université [fr] Nanterre — Université-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/04/2011 Jacques Bonsergent [fr] Jacques Bonsergent-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/04/2011 Gilles Villeneuve [fr] Gilles Villeneuve-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/04/2011 Porte de Pantin [fr] Porte de Pantin-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/04/2011 Saint-Sulpice [fr] Saint-Sulpice-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/04/2011 Saint-Placide [fr] Saint-Placide-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/04/2011 Château Rouge [fr] Château Rouge-ի արտասանություն 0 քվեներ
26/04/2011 Cour Saint-Émilion [fr] Cour Saint-Émilion-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

buzenval-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 177 (7 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 80

Քվեներ: 13 քվեներ

Այցելություններ: 18.150


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 1.614

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.564