brunett83-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: brunett83 Գրանցվեք brunett83-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
19/05/2015 Innsbruck [fr] Innsbruck-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 omettre délibérément [fr] omettre délibérément-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] diffèrent de ceux-là-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] écritures de type logographique-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 relation transitive [fr] relation transitive-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] congruences sur les entiers-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 maximum admissible [fr] maximum admissible-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 confirmation du mail [fr] confirmation du mail-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 selon les pays [fr] selon les pays-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 positions successives [fr] positions successives-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 ingénierie [fr] ingénierie-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 crépinette [fr] crépinette-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] Charlotte Delbo-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] discussions hautes en couleur-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] au particulier comme au professionnel-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] annuaires imprimés-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 regretter par la suite [fr] regretter par la suite-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] à moyen et long terme-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 fiches de résumé [fr] fiches de résumé-ի արտասանություն 0 քվեներ
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] l'échec scolaire-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/05/2015 éco-responsable [fr] éco-responsable-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] forêts gérées durablement-ի արտասանություն 0 քվեներ
15/05/2015 rassurez [fr] rassurez-ի արտասանություն 1 քվեներ
15/05/2015 rassures [fr] rassures-ի արտասանություն 1 քվեներ
15/05/2015 événement [fr] événement-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 New-York [fr] New-York-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] mesdames et messieurs-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 bacs de collecte [fr] bacs de collecte-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 égal à la somme [fr] égal à la somme-ի արտասանություն 0 քվեներ
13/05/2015 être introduite par [fr] être introduite par-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Grande passionnée de langues étrangères, de voyages et de culture, j'aime le concept de ce site qui consiste à s'entraider "virtuellement" dans le monde entier.

Spoken languages: French, Italian, English, Portuguese (Br).

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

brunett83-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 641 (48 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 34

Քվեներ: 58 քվեներ

Այցելություններ: 38.009


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 2.818

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 476