brunett83-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: brunett83 Գրանցվեք brunett83-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
23/10/2014 être du Bélier [fr] être du Bélier-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 du côté de [fr] du côté de-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 intello, intellectuel [fr] intello, intellectuel-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 apéro pour apéritif [fr] apéro pour apéritif-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 Dictionnaires d'autrefois [fr] Dictionnaires d'autrefois-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 compréhension des écrits [fr] compréhension des écrits-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 Sauvignon Gris [fr] Sauvignon Gris-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 saperlipopette, sapristi [fr] saperlipopette, sapristi-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 arcade sourcilière [fr] arcade sourcilière-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 qui que je sois au fond de moi [fr] qui que je sois au fond de moi-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 le verlan, à l'envers [fr] le verlan, à l'envers-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 signe zodiacal du Bélier [fr] signe zodiacal du Bélier-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/10/2014 les meilleurs endroits [fr] les meilleurs endroits-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/11/2013 des noix ! [fr] des noix !-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/11/2013 faire sa violette [fr] faire sa violette-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/11/2013 des haricots ! [fr] des haricots !-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/11/2013 bleu pervenche [fr] bleu pervenche-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/11/2013 vieille branche [fr] vieille branche-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/11/2013 feuille de chou [fr] feuille de chou-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/11/2013 le bâtiment [fr] le bâtiment-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/11/2013 mauvaise herbe [fr] mauvaise herbe-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/06/2013 d'encaissement [fr] d'encaissement-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/06/2013 hérons [fr] hérons-ի արտասանություն 0 քվեներ
17/02/2012 Bodin [fr] Bodin-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/12/2011 De 26 ans [fr] De 26 ans-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
07/12/2011 présenté [fr] présenté-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/09/2011 villas [fr] villas-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/09/2011 Jacques Castérède [fr] Jacques Castérède-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/09/2011 Thierry Bleuze [fr] Thierry Bleuze-ի արտասանություն 0 քվեներ
24/09/2011 Jaques Blot [fr] Jaques Blot-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

je suis une grande passionnée de langues étrangères, de voyages et de culture.

Mi piacciono le lingue straniere, i viaggi e l'Italia. Sono molto curiosa. Non esitate se avete commenti da farmi o se volete semplicemente chattare con persone straniere.

I'm kind of foreign languages, travelling and I'm very curious. Don't hesitate to comment on my pronunciations or to contact me if you're interested in chatting with foreign people !

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

brunett83-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 538 (45 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 30

Քվեներ: 50 քվեներ

Այցելություններ: 30.530


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 2.788

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 509