aquartier-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: aquartier Գրանցվեք aquartier-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
01/01/2013 presqu'île [fr] presqu'île-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
01/01/2013 Jean Fourastié [fr] Jean Fourastié-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
01/01/2013 Jean Blondel [fr] Jean Blondel-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2013 Paul Sabatier [fr] Paul Sabatier-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2013 éclectique [fr] éclectique-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
01/01/2013 musée d'art africain [fr] musée d'art africain-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
01/01/2013 à proprement parler [fr] à proprement parler-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2013 la fête des lumières [fr] la fête des lumières-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
01/01/2013 poulet aux olives [fr] poulet aux olives-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2013 musée d'histoire naturelle [fr] musée d'histoire naturelle-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
01/01/2013 musée du quai Branly [fr] musée du quai Branly-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2013 sauter de joie [fr] sauter de joie-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2013 pâté en croûte [fr] pâté en croûte-ի արտասանություն 0 քվեներ
01/01/2013 Les Trente Glorieuses [fr] Les Trente Glorieuses-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
23/05/2012 maniaque [fr] maniaque-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/05/2012 J'aime beaucoup [fr] J'aime beaucoup-ի արտասանություն 1 քվեներ
21/05/2012 possesseur [fr] possesseur-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/05/2012 salissant [fr] salissant-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/05/2012 éloignent [fr] éloignent-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
21/05/2012 le Syrien [fr] le Syrien-ի արտասանություն 0 քվեներ
21/05/2012 Entendons-nous [fr] Entendons-nous-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Շվեյցարիա

aquartier-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 21 (11 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 0

Քվեներ: 12 քվեներ

Այցելություններ: 3.847


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: n/a

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 8.526