andreia_brasil-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: andreia_brasil Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք andreia_brasil-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
10/09/2009 cível [pt] cível-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2009 recluso [pt] recluso-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
10/09/2009 espreitar [pt] espreitar-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2009 incisivo [pt] incisivo-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2009 sobrevir [pt] sobrevir-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2009 urgir [pt] urgir-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2009 messias [pt] messias-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2009 trepidar [pt] trepidar-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2009 faceta [pt] faceta-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2009 inocular [pt] inocular-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 computador [pt] computador-ի արտասանություն -1 քվեներ
05/08/2009 janela [pt] janela-ի արտասանություն 2 քվեներ Լավագույն արտասանություն
05/08/2009 baixo [pt] baixo-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
05/08/2009 internacional [pt] internacional-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 destro [pt] destro-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 jogo [pt] jogo-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 melhor [pt] melhor-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 cadeira [pt] cadeira-ի արտասանություն 1 քվեներ
05/08/2009 coisa [pt] coisa-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 excelente [pt] excelente-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 sobrecarga [pt] sobrecarga-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 acervo [pt] acervo-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 intuitivo [pt] intuitivo-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 intrusivo [pt] intrusivo-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 intrometer [pt] intrometer-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 introdutor [pt] introdutor-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 introduzir [pt] introduzir-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 intravenoso [pt] intravenoso-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 brilho [pt] brilho-ի արտասանություն 0 քվեներ
05/08/2009 cintilar [pt] cintilar-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Բրազիլիա

andreia_brasil-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 1.079 (59 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 654

Քվեներ: 75 քվեներ

Այցելություններ: 56.006


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 373

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 310