ale159-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: ale159 Գրանցվեք ale159-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
10/09/2011 thai [en] thai-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2011 aguaçu [pt] aguaçu-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2011 retaco [pt] retaco-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2011 acupalpo [pt] acupalpo-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2011 ambiguação [pt] ambiguação-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2011 mergulhagem [pt] mergulhagem-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2011 espírito de nível [pt] espírito de nível-ի արտասանություն 0 քվեներ
10/09/2011 exagitado [pt] exagitado-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2011 ensaiamento [pt] ensaiamento-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2011 Malawi [pt] Malawi-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2011 desatualidade [pt] desatualidade-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2011 laranja china [pt] laranja china-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2011 aglótico [pt] aglótico-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2011 alfabetado [pt] alfabetado-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Se você quiser saber como pronunciar uma palavra com o meu sotaque, me contante.
If you want to know how to pronounce a word with my accent, contact me.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Բրազիլիա

ale159-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 14

Ավելացրած բառեր: 3

Այցելություններ: 6.416


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 15.352

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 11.235