ZucchiniMann-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 7.

Օգտատեր: ZucchiniMann Գրանցվեք ZucchiniMann-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
08/09/2010 parité [fr] parité-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 casse-tête [fr] casse-tête-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 montagnes russes [fr] montagnes russes-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 mésaventure [fr] mésaventure-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 payait [fr] payait-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 payés [fr] payés-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 payées [fr] payées-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 payée [fr] payée-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 participent [fr] participent-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 participe [fr] participe-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
08/09/2010 l'environnement [fr] l'environnement-ի արտասանություն 1 քվեներ
08/09/2010 Payot [fr] Payot-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 Hadès [fr] Hadès-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 Poher [fr] Poher-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 subjonctif imparfait [fr] subjonctif imparfait-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 conditionnel présent [fr] conditionnel présent-ի արտասանություն 0 քվեներ
08/09/2010 L'homme armé [fr] L'homme armé-ի արտասանություն 0 քվեներ
02/09/2010 branlant [fr] branlant-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 péréquation [fr] péréquation-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 perçus [fr] perçus-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 perçue [fr] perçue-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 perçu [fr] perçu-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 pondérer [fr] pondérer-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 ponctualité [fr] ponctualité-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 polygone [fr] polygone-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 Platini [fr] Platini-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 plaignante [fr] plaignante-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 plaies [fr] plaies-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 mutilé [fr] mutilé-ի արտասանություն 0 քվեներ
30/08/2010 placements [fr] placements-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Ֆրանսիա

ZucchiniMann-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 231 (45 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 29

Քվեներ: 48 քվեներ

Այցելություններ: 24.362


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 3.150

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 1.225