Zababa-ի կողմից արտասանված բառեր Էջ 4.

Օգտատեր: Zababa Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Zababa-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
04/09/2013 poučení [cs] poučení-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 podskupina [cs] podskupina-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 pohodit [cs] pohodit-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 popírat [cs] popírat-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 přísvit [cs] přísvit-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 zlovolný [cs] zlovolný-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 zlovůle [cs] zlovůle-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 boss [cs] boss-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 bosenský [cs] bosenský-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Bosňanka [cs] Bosňanka-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Bosňan [cs] Bosňan-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Bosna [cs] Bosna-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 zlomyslný [cs] zlomyslný-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 hněvivý [cs] hněvivý-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 nevychovaný [cs] nevychovaný-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 násep [cs] násep-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 zhoubný [cs] zhoubný-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 zhoubnost [cs] zhoubnost-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 lemovka [cs] lemovka-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 bordura [cs] bordura-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Vltavský přístav [cs] Vltavský přístav-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Leopold König [cs] Leopold König-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 brzkou [cs] brzkou-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Levkoje [cs] Levkoje-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 inhalátor [cs] inhalátor-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 kapsle [cs] kapsle-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 tampon [cs] tampon-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 sedativum [cs] sedativum-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Plešmid [cs] Plešmid-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Kovářová [cs] Kovářová-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

My mother tongue is Czech. I am currently adding words from this resource: http://www.oficialni.cz/slova/http://www.oficialni.cz/slova/

I am a linguist currently doing fieldwork on the moribund N|uu language:

http://www.eva.mpg.de/lingua/research/nuu.php

Therefore I try to put some N?uu words to forvo.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Չեխիայի Հանրապետություն

Կայք: http://zababov.blogspot.com

Zababa-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 4.496 (83 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 34.797

Քվեներ: 104 քվեներ

Այցելություններ: 226.023


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 11

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 90