Zababa-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Zababa Ֆորվոյի Խմբագիր Գրանցվեք Zababa-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
04/09/2013 Stob [cs] Stob-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Antonín Chittussi [cs] Antonín Chittussi-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Jareš [cs] Jareš-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Rudolf Spazier [cs] Rudolf Spazier-ի արտասանություն 1 քվեներ
04/09/2013 revoluci [cs] revoluci-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Německa [cs] Německa-ի արտասանություն -1 քվեներ
04/09/2013 navštívil [cs] navštívil-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 opery [cs] opery-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 akustikou [cs] akustikou-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Zběšice [cs] Zběšice-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Fikec [cs] Fikec-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 domkář [cs] domkář-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Zdeněk Štybar [cs] Zdeněk Štybar-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 pevnost [cs] pevnost-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 tvrdošíjnost [cs] tvrdošíjnost-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 Vincent Priessnitz [cs] Vincent Priessnitz-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 odbytiště [cs] odbytiště-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 vysávat [cs] vysávat-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 závěrečný [cs] závěrečný-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 odesílat [cs] odesílat-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 odsunovat [cs] odsunovat-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 ohavný [cs] ohavný-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 odsun [cs] odsun-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 rozloučení [cs] rozloučení-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 odstřelovat [cs] odstřelovat-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 oddělovat [cs] oddělovat-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 odírat [cs] odírat-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 podání [cs] podání-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 odprýskávat [cs] odprýskávat-ի արտասանություն 0 քվեներ
04/09/2013 absolvovat [cs] absolvovat-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

My mother tongue is Czech. I am currently adding words from this resource: http://www.oficialni.cz/slova/http://www.oficialni.cz/slova/

I am a linguist currently doing fieldwork on the moribund N|uu language:

http://www.eva.mpg.de/lingua/research/nuu.php

Therefore I try to put some N?uu words to forvo.

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Չեխիայի Հանրապետություն

Կայք: http://zababov.blogspot.com

Zababa-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 4.496 (83 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 34.797

Քվեներ: 104 քվեներ

Այցելություններ: 225.241


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 11

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 90