Valkiria-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Valkiria Գրանցվեք Valkiria-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/10/2010 abrirle [es] abrirle-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
24/10/2010 díscola [es] díscola-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 oficiosa [es] oficiosa-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 náutico [es] náutico-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 instruyó [es] instruyó-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
24/10/2010 movida [es] movida-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 amigote [es] amigote-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 amenazadoras [es] amenazadoras-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 Alcalá [es] Alcalá-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 cercanos [es] cercanos-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 chal [es] chal-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 célebres [es] célebres-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 castillos [es] castillos-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 charlatana [es] charlatana-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 cáscaras [es] cáscaras-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 coloso [es] coloso-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 clarísimos [es] clarísimos-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 dándote [es] dándote-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 desbordarse [es] desbordarse-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 defendernos [es] defendernos-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 defenderla [es] defenderla-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 cuartas [es] cuartas-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 culta [es] culta-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 cursillos [es] cursillos-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 burdas [es] burdas-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 buscadora [es] buscadora-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 caballerías [es] caballerías-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 cañitas [es] cañitas-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 camisas [es] camisas-ի արտասանություն քվեներ
24/10/2010 brazas [es] brazas-ի արտասանություն քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Իգական

Առոգանություն/երկիր: Մեքսիկա

Ցանց: http://valkie.tumblr.com/

Valkiria-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 151 (49 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 4

Քվեներ: 50 քվեներ

Այցելություններ: 12.076


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: n/a

Դիրքն ըստ արտասանությունների: n/a