Svenski-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Svenski Գրանցվեք Svenski-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
03/09/2010 Philippe Descola [fr] Philippe Descola-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2010 Philippe Ebly [fr] Philippe Ebly-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2010 Ruperto de Deutz [fr] Ruperto de Deutz-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2010 Skittles ™ [fr] Skittles ™-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2010 Jacky Galletaud [fr] Jacky Galletaud-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2010 Claude Delvincourt [fr] Claude Delvincourt-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2010 Boisguillebert [fr] Boisguillebert-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2010 Joël Jeannot [fr] Joël Jeannot-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2010 evia [fr] evia-ի արտասանություն 0 քվեներ
03/09/2010 Hoarau [fr] Hoarau-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 Pirandello [fr] Pirandello-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 pilules [fr] pilules-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 phones [fr] phones-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 Petre [fr] Petre-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 Philip [fr] Philip-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 Longineu [fr] Longineu-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 Boscq [fr] Boscq-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 Émile Boirac [fr] Émile Boirac-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 Amélie Gabrielle Boudet [fr] Amélie Gabrielle Boudet-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 Neuvy-Pailloux [fr] Neuvy-Pailloux-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
31/08/2010 Gérard Anaclet Vincent Encausse [fr] Gérard Anaclet Vincent Encausse-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 Éliphas Lévi [fr] Éliphas Lévi-ի արտասանություն 0 քվեներ
31/08/2010 Alphonse-Louis Constant [fr] Alphonse-Louis Constant-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/08/2010 tardive [fr] tardive-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/08/2010 tardé [fr] tardé-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/08/2010 tapuscrit [fr] tapuscrit-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/08/2010 tapie [fr] tapie-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/08/2010 tannique [fr] tannique-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/08/2010 tannin [fr] tannin-ի արտասանություն 0 քվեներ
23/08/2010 tanin [fr] tanin-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

You can always ask me to pronounce a word in French or in Dutch, I'll be happy to be of any assistance :-)

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Նիդեռլանդներ

Svenski-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 671 (38 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 99

Քվեներ: 42 քվեներ

Այցելություններ: 38.492


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 1.384

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 465