Pierre_Lamboray-ի կողմից արտասանված բառեր

Օգտատեր: Pierre_Lamboray Գրանցվեք Pierre_Lamboray-ի արտասանություններին

Օգտատերի պրոֆիլ-տվյալներ, բառեր ու արտասանություններ.

Թվական Բառ Լսել Քվեներ
24/08/2010 chienlit [fr] chienlit-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 maringouin [fr] maringouin-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 gonhorrée [fr] gonhorrée-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 conasse [fr] conasse-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 frappe-à-bord [fr] frappe-à-bord-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 finkelkraut [fr] finkelkraut-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 galvaude [fr] galvaude-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 encensier [fr] encensier-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 culterreux [fr] culterreux-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 mouche à chevreuil [fr] mouche à chevreuil-ի արտասանություն 0 քվեներ
07/08/2010 taon à cheval [fr] taon à cheval-ի արտասանություն 1 քվեներ Լավագույն արտասանություն
06/08/2010 caqueter [fr] caqueter-ի արտասանություն 0 քվեներ

Օգտատերի տվյալներ

Սեռ: Արական

Առոգանություն/երկիր: Բելգիա

Pierre_Lamboray-ի հետ կապվել


Օգտատերի վիճակագրություն

Արտասանություններ: 12 (1 Լավագույն արտասանություն)

Ավելացրած բառեր: 2

Քվեներ: 1 քվեներ

Այցելություններ: 5.049


Օգտատերի դասակարգում

Դիրքն ըստ ավելացրած բառերի: 22.213

Դիրքն ըստ արտասանությունների: 12.387